• fullslide1
 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi: Quý có dông Công ty Cổ phần Nông nghiêp Công nghê cao Hâu Giang.

Căn cứ Ðiêu lệ Công ty Cô phân Nông nghiêp Công nghê cao Hâu Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ÐHÐCÐ ngày 29 tháng 06 năm 2022 cửa đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ nghị quyết số 11/2022/NQ-HÐQT ngày 13 tháng 7 năm 2022 của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiêp Công nghê cao Hậu Giang.

Công ty Cô phần Nông nghiêp Công nghê cao Hậu Giang thông báo đến quý cổ đông về viêc thanh toán cổ tức năm 2021 như sau:

 1. Tên Công ty: Công ty Cô phân Nông nghiêp Công nghê cao Hâu Giang
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Sô 128, Quôc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyên Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
 3. Mệnh giá cổ phiêu: 10.000 đồng/Cổ phiếu
 4. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền
 5. Chia cổ tức năm 2021 :

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 33.121.958 đồng

- Tý lệ cổ tức: 0,1766%/Tổng giá trị cổ phiếu

Tương đương 17,659 đ/Cổ phiếu

 1. Thời gian chốt danh sách chia cổ tức: Ngày 01/12/2022
 2. Thời gian bắt đầu thanh toán cổ tức: Ngày 25/12/2022
 3. Ðịa điểm thức hiện:
 • Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Nhân tai Phòng kế hoạch - Tài chính Tổng hợp Công ty Cô phân Nông nghiêp Công nghê cao Hậu Giang; Địa chỉ: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vi Thắng, huyên Vi Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký) theo mẫu đính kèm, Xin vui lòng gửi về phòng kế hoạch - Tài chính - Tông hợp Công ty trước ngày 24/12/2022.

1

Lưu ý:

 • Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
 • Công ty tiến hành khấu trừ 5% thuê thu nhâp cá nhân theo quy đinh của pháp luật.

Mọi chi tiết Xin liên hệ:

+ Phòng Kê hoạch - Tài chính - Tông hựop Công ty, điện thoại liên hệ 0706743349 (gặp bà Lư Thu Biên).

+ Ðia chi: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vi Thủy, tỉnh Hậu Giang.

+ Email: luthubien121314@gmail.com.

Trân trọng thông báo!

Tải file...

«
»


Quyết định thành lập số: 576/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh HG
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang
Địa chỉ: 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 0293 3572 202 - Email: haugiang.abc@gmail.com

Liên hệ tư vấn

Phòng.KD-Maketing: 0293 3 572 656
Phòng Nghiên cứu & Quản lý phát triển chất lượng Giống: 0901 090 546


Đang truy cập 1 | Hôm nay 16 | Tháng 13 | Tổng truy cập: 23012 lượt
Chat với chúng tôi