• fullslide1
 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang đã được tổ chức thành công;
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang có vốn điều lệ là 18.756.500.000 đồng, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.875.650 cổ phần. Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp là 05 người đại diện cho 27 cổ đông, nắm giữ 1.875.650 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) của Công ty; 
Kết quả thực hiện biểu quyết thống nhất 100% nội dung: Tờ trình v/v thông qua điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021.

NỘI DUNG ĐÍNH KÈM

«
»


Quyết định thành lập số: 576/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh HG
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang
Địa chỉ: 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 0293 3572 202 - Email: haugiang.abc@gmail.com

Liên hệ tư vấn

Phòng.KD-Maketing: 0293 3 572 656
Phòng Nghiên cứu & Quản lý phát triển chất lượng Giống: 0901 090 546


Đang truy cập 1 | Hôm nay 14 | Tháng 13 | Tổng truy cập: 19157 lượt
Chat với chúng tôi