• fullslide1
 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian:

Vào lúc 07h30’, Thứ tư, ngày 30 tháng 06 năm 2021.

2. Địa điểm: 

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty;

- Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

- Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư 02 Dự án mới;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng cuối năm 2020;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021;

- Tờ trình về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021;

- Tờ trình về việc thông qua lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty;

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Các nội dung khác (nếu có).

4. Điều kiện tham dự

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 10/6/2021.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan). Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo mẫu đính kèm trước 17h00 ngày  17/7/2021 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: Số 128, QL 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 0293 3572 202  Email:  luthubien.hga@gmail.com  – Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu; Thư mời họp, Giấy xác nhận dự họp, giấy ủy quyền (nếu có).

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM

 

«
»


Quyết định thành lập số: 576/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh HG
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang
Địa chỉ: 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 0293 3572 202 - Email: haugiang.abc@gmail.com

Liên hệ tư vấn

Phòng.KD-Maketing: 0293 3 572 656
Phòng Nghiên cứu & Quản lý phát triển chất lượng Giống: 0901 090 546


Đang truy cập 2 | Hôm nay 14 | Tháng 13 | Tổng truy cập: 19157 lượt
Chat với chúng tôi