• fullslide1
 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

 • fullslide1

  LÚA GIỐNG
  CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG TỶ LỆ NĂNG SUẤT
  CHI PHÍ GIẢM TỚI 25%

Giới thiệu

1. Tổng quan

- Năm thành lập: 2004

- Địa chỉ: Số 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Website: www.giongnongnghiephaugiang.vn

- Điện thoai: 0293 572 202   Fax: 0293 572 202    

- E-mail: haugiang.abc@gmail.com

2. Vị trí và chức năng 

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang.

- Tên giao dịch tiếng anh: HAU GIANG AGRICULTURAL BREEDING CENTER.

- Tên viết tắt: HGABC.

- Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang đặt tại số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

- Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

- Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu, mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về công tác giống; Lai tạo, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống và sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt; Xây dựng hệ thống tổ chức sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi, phục vụ sản xuất trong và ngoài tỉnh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình đề án, dự án, đề tài về giống nông nghiệp.

- Nghiên cứu, lai tạo, chọn tạo, thử nghiệm sản xuất giống nông nghiệp, phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Nhập khẩu, cung ứng các loại giống nông nghiệp có năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, đề tài và kế hoạch phát triển giống nông nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận các chương trình đề án, dự án, đề tài về giống nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (kể cả tổ chức nước ngoài) theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, chuyển giao các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về giống nông nghiệp.

- Thực hiện các dịch vụ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật sản xuất giống, kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh giống nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định pháp luật.

- Được thực hiện quyền tác giả đối với các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi do đơn vị tự nghiên cứu, lai tạo ra. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hậu Giang phân công.

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế .

4.1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Công ty

- Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn

- Phòng Hành chính - Quản trị;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiên cứu - Quản lý và Phát triển Giống;

- Phòng Kinh doanh - Marketing;

c) Các Trại trực thuộc

- Trại sản xuất Giống Lúa;

Trại sản xuất Giống Cây trồng;

Trại sản xuất Giống Vật  nuôi;

Trại sản xuất Giống Thủy sản;

Trại sản xuất Giống Nấm.

4.2. Biên chế

Biên chế Công ty là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Lãnh đạo Trung tâm:

1. Ông Phan Quốc Thứ, Chức vụ: Giám đốc Trung tâm,

- Email: quocthu79@gmail.com

2. Ông Nguyễn Công Uẩn, Chức vụ : Phó Giám đốc Trung tâm

- Email: ngconguan@yahoo.com

«
»


Quyết định thành lập số: 576/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh HG
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hậu Giang
Địa chỉ: 128 Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 0293 3572 202 - Email: haugiang.abc@gmail.com

Liên hệ tư vấn

Phòng.KD-Maketing: 0293 3 572 656
Phòng Nghiên cứu & Quản lý phát triển chất lượng Giống: 0901 090 546


Đang truy cập 1 | Hôm nay 23 | Tháng 12 | Tổng truy cập: 15976 lượt
Chat với chúng tôi